Hakkımızda

Tokattan Haber

Hakkımızda (İlkelerimiz)
tokattanhaber.com; Atatürk ilke ve devrimleri, çağdaş bilimsel ölçünler ve ulusal bilinç çerçevesinde, laik demokratik Cumhuriyeti, Türk dilini, geçmişi ve ekini korur, geliştirir ve tanıtır. Bunlar Tokattanhaber.com için olmazsa olmazdır.

tokattanhaber.com; basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkını dürüst biçimde kullanır. Bu amaçla her türlü sıkı denetim (sansür) ve oto sıkı denetimle savaşır, halkı da bu yönde bilgilendirir.

tokattanhaber. com’un; yerel topluma karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere öteki tüm sorumluluklardan önce gelir.

tokattanhaber.com; İlettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Çünkü bilgi, haberleşme ve özgür düşünce, herhangi bir ticari mal ve hizmetten farklı olarak toplumsal bir nitelik taşır. Bu anlamda gazetemiz özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını, öncelikle sorumluluklarıyla meslek ilkeleri belirler.

tokattanhaber.com; halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, kendi açısından sonuçları ne olursa olsun gerçeklere saygı duyar ve uyar.

tokattanhaber.com; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunur.

tokattanhaber.com; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Her türden şiddeti haklı gösteren, özendiren, kışkırtan yayın yapmaz.

tokattanhaber.com; kaynağını öğrenmediği bilgi ve haberleri yayımlamaz.

tokattanhaber.com; temel bilgileri yok etmez, görmezlikten gelmez ve metinler ile bilgileri değiştirmez ve bozmaz. Yanlış, yanıltıcı ve bozulmuş yayın gereci kullanmaz.

tokattanhaber.com; bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses ve belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanmaz.