Editör'ün Seçtikleri Köşe Yazıları Manşet Spor Tokattan

Tokatspor’un hali pür melali…

TOKATSPOR’UN BUGÜNÜ VE GELECEĞİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELER…

Duyarlı bir dostumun ricası üzerine 01.08.2017 tarihinde Tokatspor ile ilgili “Tokatspor’un Bugüne ve Geleceğine Yönelik Düşünceler…” başlıklı bir rapor hazırlamış ve raporun kapağında “Tokatspor neden bir türlü krizlerden kurtulamıyor?” sorusunu sorarak başlamıştım.

Hatta “Tokatspor için bir taş koyandan Allah razı olsun” diyenlerin dikkatini çekmek için, raporun hemen başlangıcına Motley’in “Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir” sözünü yazmıştım.

Hazırladığım ve 44 sayfalık bu raporun “Giriş” ve “Okuyucu Özeti” başlığında yer alan hususları sizlerle paylaşıyorum.

Okuduğunuzda bugün gelinen noktanın bir sürpriz olmadığını anlayacaksınız.

Keşke toplumun ileri gelenleri de uz görüyle hareket edip, bu yaşananlara ortak olmasalardı

TOKATSPOR’UN BUGÜNÜ VE GELECEĞİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELER…

GİRİŞ BÖLÜMÜ

Tokatspor Kulübü neden bir türlü krizlerden kurtulamıyor!

Ülkemizdeki ve dünyadaki futbol ekonomisi büyük bir hızla büyürken, ne yazık ki Tokatspor sorunlarını bir türlü kendi başına aşmakta zorlanıyor.

Tokatspor bu sorunları aşmak için, mevcut somut koşullarının analizini yaparak, temel saptamalar belirlemelidir.

Bu araştırma mevcut somut koşulların analizini yaparak, temel saptamaları belirleyerek ve elde edilen tüm bilgiler damıtılarak,  çözüm önerilerinin de yer aldığı bir araştırma raporu oluşturma amaçlı hazırlanmıştır.

Kulüplerde çağdaş ve profesyonel yönetim modellerinin uygulanması zorunluluğunun ortaya çıkmasına karşın, Tokatspor ne yazık ki hala feodal tarzda ya da konvansiyonel yöntemlerle yönetilmeye çalışılıyor.

Yaşanılanlardan ve gelişmelerden anlaşılıyor ki, Tokatspor Kulübü’nde sportif başarının yakalanması isteği / arzusu ne yazık ki, yönetsel ve parasal gelişiminin önünde gidiyor. Bu nedenle de Tokatspor Kulübü’nün başı bir türlü göğe eremiyor, sorunlardan kurtulamıyor.

Oysa günümüzde futboldaki yönetsel ve parasal gelişim, futbolda sportif başarının yakalanmasının önünde ama sportif başarıyla bütünleşik gidiyor.

Tokatspor ’da bir yönetim oluşturmak düşüncesiyle ve iyi niyetle çabalayanlar ve bir şekilde oluşturulan yönetimler, değişen ve gelişen koşullara ayak uydurma yerine, sorunu öteleyerek ya da palyatif çözümlerle  günü kurtarmaya çalışıyorlar.  Oysa iyi yönetişimin uygulandığı sıradan bir işletmenin bile cirosu arttıkça, pazara uygun büyümeye başlar. Aksi halde o işletme rakipleriyle rekabet edemez, piyasadan çekilmek zorunda kalır.

Tokatspor sadece şehirdeki varlıklı ve duyarlı Tokatspor ya da Tokat sevdalılarının değil, aidiyet duygusundan hareketle bir toplumsal uyanış sergilemeleri gereken Tokatlı sade vatandaşların da katkılarını alarak mali ve yönetsel yapılarını güçlendirmelidir.

TOKATSPOR’UN BUGÜNÜ VE GELECEĞİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELER…

Bugün gelinen noktada, Tokatspor ‘un mevcut sorunlarını çözme sorumluluğu sadece kulübe ve futbola gönül vermiş taraftarlarda değil, aynı zamanda gerek Tokat coğrafyasında, gerekse başka coğrafyalarda yaşayan Tokatlıların sorumluluğundadır.

Tokatlılar, Tokatspor ‘un faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde sürdürebilmesine doğrudan katkı vermeyi istekli olarak gündemlerine almak suretiyle, etkili ve sürdürülebilir bir finansal ve yönetsel yapıya kavuşmasını sağlamalıdırlar.

Tokatlıların aidiyet hissi ile Tokatspor’ a destek ve katkı sunmaları sadece  “bireylerin erken yaş dönemlerinden yaşlılık sürecine kadar hayatlarında var olan, belirli bir takıma karşı aidiyet hissi oluşturan ve içten gelen gönüllü katılımları” olarak tarif etmekle açıklanamaz.

Futbol aynı zamanda Tokat’taki yerel ekonomik gelişimin, sosyal kaynaşmanın, eğitimin, kişisel gelişimin ve insani, kültürel değerleri aktarmanın da bir aracıdır.

Tokatspor Kulübü’nün çok uzun süredir, finansal yapısında çok ciddi problemlerin ortaya çıktığı ve gelirlerinin giderlerini karşılamada yetersiz kaldığı artık Bektaşi sırrı olmaktan çıkmıştır.

Bir bilgi notu niteliğindeki bu çalışmada, Tokatspor ‘un sorunları ve bu sorunlarından nasıl çıkması gerektiğine yönelik yapılan geniş çaplı bir araştırma sonucunda oluşan değerlendirmeler ve öneriler yer almaktadır ve elbette farklı ağızlardan gelebilecek, çağdaş futbol yönetimine uygun değişik ve yararlı önerilerle zenginleştirilmeye de açıktır.

Sonuçta, kulüplerin sahip oldukları vizyon ve misyonları, onları izlemeleri gereken stratejiye götürüyor. Bu stratejilerin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için kulüplerin kendi örgütsel yapılanmalarını ve kurumsal yönetimlerini de buna göre dizayn etmeleri gerekiyor.

Başarılı olan kulüplerin aynı zamanda doğru stratejilerle mükemmel yönetilen kulüpler olduğunu görüyoruz. Stratejik yaklaşım kulüplerin rekabet güçlerinde niteliksel değişime yol açıyor. Kulüpler, önlerine koydukları vizyonları gereği, buna uygun stratejileri benimserlerken, bir bütün olarak iktisadi, mali ve yönetsel yönden de kendi yapılarını gözden geçirmek durumunda kalıyorlar.

Bunu iyi yapabilen kulüpler, önemli sportif başarılara ulaşırken, sağlıklı ve sürdürülebilir bir sportif ve ekonomik organizasyonu da yaratmış oluyorlar.

Bunun yolu kulübün doğasına, vizyon ve misyonuna uygun bir yapılanmayı kurumsal bazda uygulamaktan geçiyor.

Mevcut koşulları iyi analiz edip buna uygun önlemleri alan ve yaşama geçiren kulüpler, rekabet ettikleri takımlara fark atıyorlar.

TOKATSPOR’UN BUGÜNÜ VE GELECEĞİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELER…

OKUYUCU ÖZETİ BÖLÜMÜ

●Tokatspor günümüzde,  gişe gelirleri, spor toto gelirleri, taraftar ile ayni ve nakdi fon sağlayıcı varlıklı sporseverler ve kurumlar tarafından yaratılan fonlarla hayatını sürdürmektedir.

●Ancak yaratılan fonlarla ilgili harcamaların yeterince saydam olmaması nedeniyle, Tokatspor Kulübü’nde hesap verilebilirlik temelinde şeffaf ve sağlam finansal yapının varlığından bahsetmek olanaklı değildir.

●Bu durum Tokatspor ’un üstündeki mali yapıya ilişkin güvensizliğin bir gölge gibi ne yazık ki gittikçe büyümesine ve zaten düşük olan bağış yapma arzusunun gittikçe dibe vurmasına neden olmaktadır.

●Ne yazık ki iyi niyetli ancak istikrarsız yönetim kurullarının oluşması nedeniyle, Tokatspor ‘un kurumsal yönetim alanında gerekli gelişim noktalarını uygulamaya alamaması yüzünden, bugün için bir regülasyona (düzenleme ayarlamaya) ihtiyacı bulunmaktadır. Bu da kurumsal yönetimi ve kurumsal yönetimin ilkelerinden biri olan şeffaflığı ön plana çıkarmaktadır.

●Tokatspor bağışlardan, aidatlardan, harcamalardan borçlanmaya ve bütçe disiplininden muhasebe politikalarına kadar birçok kritik mali alanda önemli değişimleri (iyileştirmeler de denilebilir)  uygulamaya alması gerekiyor.

●Eğer Tokatspor ‘un mali krizden çıkması isteniliyor, önemli gelir ve itibar kayıpları oluşmasının önüne geçilmesi arzu ediliyor ve sportif rekabet zarar görmesin isteniliyorsa, bunların giderilmesine ayni ve nakdi katkı sunacak kişi/kurum ve kuruluşlara güven vermek için bu kriterlerin karşılanması gerekmektedir.

●Bunu sağlamak için de Tokatspor bünyesinde ciddi düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların oluşturulması, ciddi ölçüde finansal kriterler ve sınırların belirlenmesi, kulüp başkanlarının, başta kulübe para verenler olmak üzere, mali yönetim konusunda hesap verebilirlik, şeffaflık gibi kurumsal yönetim ilkelerini aktif olarak yaşama geçirerek, gelir gider bütçelerinin talep edilmeden, internet ortamında üyelerin, şehirdeki paydaşların, yerel medyanın ve vatandaşın erişimine sunmaları gerekiyor.

●Tokatspor’ u yönetenler, mali disiplinsizliğin çok daha ötesinde, mali tabloları olumsuz yönde etkileyebilecek sayısız risk unsurunu göz ardı etmemelidir.

●Bir kulüp başkanı için kulüpteki “İç Denetim” fonksiyonu ile oluşturacağı sinerji olmazsa olmazlar arasındadır.  Kulüp başkanından başlayarak herkesin çok iyi izlenilmesi gerekiyor. Bu yaklaşım, proaktif bir şekilde oluşabilecek riskleri bertaraf etmek için olduğu gibi, bazen haksız yere yapılan suçlamaları ve sosyal medya kanalıyla bunların yayılması ile oluşacak gereksiz algıyı da önlemek adına faydalı olacaktır. Görünür finansal riskler kadar, finansal etkilerinin ölçümü zor ama büyük olabilecek itibar riskleri açısından baktığımızda konunun önemi daha net anlaşılacaktır. Nihayetinde, topluma mal olmuş bir markadan ve bu kulübe emek ve para veren Tokatspor sevdalılarından bahsediyoruz.

●Tokatspor kulübünde finansal yapının sağlamlaştırılması, sürdürülebilirliğin ve dengeli rekabetin ve denk bütçe uygulamasının sağlanabilmesi için, kulüpteki finansal yapı bir süreç halinde izlenmeli,  böylelikle etkin ve profesyonel yönetim anlayışının hâkim kılındığı bir geçiş süreci ile başa baş noktasına ulaşılması hedeflenmelidir.

●Bu çalışma, yönetimsel performans göstergeleri ile finansal performans göstergeleri ve sportif başarı arasındaki ilişkinin analiz edilmesine ilişkin eksikliği de giderme amacı gütmektedir.

●Yönetsel başarının ne ölçüde finansal güce, finansal gücün de ne ölçüde sportif başarıya dönüştürülebileceğini saptayarak, Tokatspor ‘un gelişimine katkı sağlayabilecek çözüm önerilerine yer verilmesi çalışmanın önemini oluşturmaktadır.

●Başarılı kulüplerin birbirlerinden farklı iş modelleri incelendiğinde, hepsinin ortak paydasının mevcut durumlarını objektif olarak tespit ettikten sonra, yönetsel, ekonomik, sosyal ve sportif, başarı hedefiyle uzun vadeli sürdürülebilir stratejiler eşliğinde, kurumsal değer artışı sağlayacak bir değer zincirini bütün detaylarıyla ortaya koymuş oldukları görülmektedir.

●Tokatspor özelinde futbolun karlı hale gelememesinde yatan temel sebep ise, büyük bir hızla dev bir endüstri haline gelen futbolun organizasyon ve yönetim yapısının aynı hızla değişim gösterememesinde ve bunun anlaşılamaz bir şekilde sürdürülmeye çalışılmasıdır.

●Tokatspor Kulübü’ndeki bugünkü tablo, kulübü oluşturan yönetim kurulu başkanı, üyeleri, kulüp üyeleri, teknik kadro ve sporcuları, profesyonel çalışanları, kulübe parasal destek ve emek verenler, yerel medya ve hepsinden önemlisi taraftarlarının, kulüplerinden, kendi farklı bakış açılarını yansıtan ve bu anlamda ortak bir paydada bir araya gelmeleri fazlaca mümkün olmayan  farklı beklentileri bulunmakta ve bu durum ortak strateji ve hedeflerin konulmasını zorlaştırmaktadır

●Futbol ekonomisinin hızla değişen dinamikleri, “taraftar/müşteri” sayıları gittikçe artan kulüplerin hızla ekonomik bir örgüt olarak organize olmalarını zorunlu hale getirmiştir.

●Tokatspor Kulübü’ndeki belirgin mali krizin varlığı, futbol dışında yeni bir iş model veya yeni iş modellerinin benimsenmesini zorunlu kılıyor. Tokatspor kendi markasını ticarileştirerek, borçsuz ve karlı bir duruma gelebilir  (detayları gelir kaynaklarında verilmiştir.) Tokatspor daha fazla gecikmeden “yeni gelir kaynaklarını sürekli keşfetmeli ve yeni gelirler üretmek için kulübü piyasada uygun bir şekilde konumlandırmalıdır.”

●Tokatspor Kulübü, bir takım yetersizliklere yol açan kısıtlı gelirlerini geleneksel konumlarından çıkararak,  oluşturacağı “Yeni İş Organizasyonu Modeli” ile gelirlerini önemli ölçüde artıracağı, bir “dönüşüm stratejisini” uygulamaya almalı, bunu gerçekleştirmek için de genişletilmiş bir vizyonla güçlendirmeyi hedefleyen, yeni bir pazarlama stratejisinin geliştirileceği bir “Spor Şirketi” ni, Tokatspor Derneğini koruyarak ve ondan bağımsız şekilde kurmalı, bu kanalla Tokat’ta ulusal ve ulusal pazarlara sunabileceği bir “spor, ticaret ve eğlence pazarı” (örneğin; TokatsporStore, sportif açık hava etkinlikleri, dolmuş hattı, etkinlik organizasyonları vb. gibi) oluşturmalıdır.

● Ekonomik gerçeklerin ön plana çıktığı günümüzün “yeni futbol” kurallarıyla birlikte ortaya çıkan “ Yeni İş Organizasyonu Modeli  “ nin ana prensibi; her türlü parasal destek unsurlarını optimum şekilde kullanılarak, “Futbol Şovunu” yaratmak, oynatmak ve sonuç olarak diğer alternatif eğlence/spor türleriyle rekabet ederek ticarileştirmekten geçmektedir.

● Bu yeni futbol düzeninde her alanda (yönetsel, finansal, sportif) başarılı olabilmek için Tokatspor mevcut durumunu objektif olarak tespit ettikten sonra kendisini yeniden yapılandırması, farklı iş modelleri geliştirerek, yönetsel, finansal ve sportif başarı hedefiyle, orta ve uzun vadeli, sürdürülebilir stratejiler geliştirmeli ve stratejiler eşliğinde, kurumsal değer artışı sağlayacak eylemler zincirini detaylarıyla ortaya koyması gerekmektedir.

● Ne yazık ki, “klasik dernek yapısı” bile denilemeyecek mevcut dernek yapısı, finansal başarıyı olumsuz etkileyen bir yönetsel sorunu doğurmaktadır. Tokatspor bu sorunun doğmasına engel olmak için toplumsal aidiyet (sahiplik) ve buna bağlı yeni yönetim modelleri ortaya çıkarmalıdır. Söz konusu yönetim modeli “Görünülür, Çeşitlendirilmiş, Yerel Toplum Katılımcı” bir modeldir. Hedef “Geniş Taraftar Tabanlı, Kar Odaklı, Sosyal Bir Oluşum” olmalıdır.

●Bu amaçla kulübün organizasyon yapısının yeniden yapılandırılması ve profesyonel yönetim sürecine geçilmesi gerekmektedir. Bu profesyonelleşme üç alanda:  1) Kurumsal-Ekonomik, 2) Pazarlama ve 3) Spor alanında yapılmalıdır.

●Bu yolla sahip olunan varlıkların geri kazanımı, korunması, geliştirilmesi ve yönetimini sağlanmalı, geliştirilecek yeni iş modelleri ve kurumsal projelerle gelir kaynakları çeşitlendirilmeli, bunu yaparken kulübe zihinsel bağlanan hayranların ya da taraftarların sadakati güçlendirilmeli, aidiyet tabanlı geniş bir üye tabanı oluşturularak her açıdan destekleri alınmalıdır.

●Tokatspor bugüne kadar sürdürdüğü “sadece sportif başarı” misyonuna finansal ve yönetimsel başarı misyonunu da ekleyerek kurumsal bir organizasyona dönüşmelidir.

●Kulübü başarıya taşıyacak  anahtar cümle; “ Rasyonel yönetim, yeni iş modelleri, ve örgütsel mükemmellik” tir.

Related posts

Başkan Yılmaz Bekler: Ölçülebilir pozitif bir fark yarattık, Turhal’ın 50 yıllık geleceğini inşa ettik

Tokattan Haber

Haaretz: İsrail için en iyi seçenek Erdoğan’ın kazanması olabilir

Tokattan Haber

Reşat Arığ’dan yuvaya dönüş

Tokattan Haber

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir