Kültür Sanat Manşet

Amasya Turizminin Güçlü ve Zayıf Yönleri

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından Amasya Kenti peyzaj Bileşenlerinin Turizm Açısından Değerlendirilmesi Çalıştayı açılış toplantısı yapıldı. Amasya Büyük Otelde yapılan toplantıya Valimiz Dr. Osman Varol, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, ilgili kamu ve kuruluşlarının temsilcileri, bölgede faaliyet gösteren turizm işletmeleri temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bu alanda çalışma yapan akademisyenler katıldı.

Programın açılış konuşmalarını Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İlimiz Valisi Dr. Osman Varol ve Araştırma Görevlisi Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu yaptı.

Şehri Korumak Hepimizin Görevi

Amasya’nın binlerce yıllık tarihiyle çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu kaydeden Rektör Orbay; bu tarihi ve kültürel değerleri korumanın ise şehrin tüm paydaşlarının görevi olduğunu söyledi.

Orbay;’’İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak sadece ilgili kamu kurum kuruluşlarının görevi değil, bu değerleri korumak akademisyenlerin, sivil toplum örgütlerinin yani şehrin tüm paydaşlarının da görevidir. Bu noktada katılımlarınız bizim için önem taşımaktadır. Bu çalıştaydan çıkacak sonuçların bir an önce uygulama geçirilerek şehrimize artı bir değer katmasını ümit ediyoruz.’’ dedi.

Vali Varol: Geçtiğimiz Yıl 750 Bin Turist Geldi

Çalıştayın ilimiz açısından önemli bir çalışma olduğunu belirten Vali Dr. Osman Varol, Amasya’nın tarihi kültürel dokusuna paralel olarak ciddi bir turizm hareketliliği olduğunu; bu hareketliliği korumak ve geliştirmek için yapılabilecek birçok şey olduğunu ifade etti.

Vali Varol konuşmasına şöyle devam etti:

‘’Ülkemizin modernleşme tarihinde kentleşme ayağı biraz sorunlu olmuştur. Kentimizin tarihi dokusunun bulunduğu Yeşilırmak havzası, vadinin en dar olduğu alandır ve çok yoğun bir kentleşme baskısı altında kalmıştır. Ayrıca şehrin trafik yoğunluğunun getirdiği olumsuz bir etki de söz konusudur. Bu olumsuzluklara rağmen tarihi eserler restorasyon yoluyla şehrimize kazandırılmıştır. Anadolu’daki birçok ile baktığınız zaman Amasya’nın tarihi ve kültürel eserlerin ayağa kaldırılması noktasında çok iyi bir yerde olduğunu görüyoruz.’’

Amasya’nın geçtiğimiz yıl 750 bin turisti ağırladığını kaydeden Varol; turistlerin barınma, yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması ve şehrin sahip olduğu değerleri görebilmeleri için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti. Bu konudaki eksikliklerin tespit edildiğini söyleyen Vali Varol; ‘’Şehrin içerisinde turistleri yönlendirecek bir işaretlendirme sisteminin olmamasının çok kötü sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Şehrimizi ziyaret eden turistlerimiz nereyi ve nasıl gezeceğini bilmiyorlar. Ziyarete gelen insanlar sadece Yalıboyu Evleri ve etrafını gezerek konaklamadan geri dönüyorlar.’’ dedi.

Mevcut turizm aksının üzerine iki tane daha önemli bölgeyi katmak istediklerini kaydeden Varol; ‘’Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var. Onlarla ilgili çok büyük projeler başlatıldı. Şu anda Milli Eğitim binası olarak kullanılan eski Kılıçarslan İlkokulu kent müzesi olacak. Saraydüzü Kışla Binası şu anda işlevsiz bir durumda orayı da Amasya kent arşivi olarak değerlendireceğiz. Bu alan ile mevcut alanın yarısı kadar bir alan daha turizm aksına eklenmiş olacak. Asıl önemli olan bölge ise Pirler bölgesi. Burada sokak iyileştirilmesi yapılan bölgede özel idaremizin edindiği iki tane konutu tasavvuf müzesi haline getirmeyi düşünüyoruz.  ‘’ ifadelerini kullandı.

Varol; ‘’Amasya’ya bir yol haritası çıkarabilmek için stratejik eylem planları oluşturduk; bu yol haritası bir süreklilik sağlayacak ve bizden sonraki arkadaşların da faydalanacağı bir eylem planı olacak. Amasya’nın turizm alanında geldiği noktadan bir sonraki noktaya taşımak için hemen hemen her şeyi hazırladık ve bunların uygulamasına geçiyoruz. Yapılacak tüm çalışmalar kentleşme ile ilgili sorunları aşmadan tam anlamıyla çözülemez. Bu noktada akademisyen arkadaşımızın yaptığı çalışmayı kentimiz açısından çok faydalı buluyorum. Üniversitemiz sık sık böyle farklı konularda ilimizde pek çok akademisyeni misafir ettiği etkinlikler düzenliyor. İlimizin tanıtımına da birikimlerine çok büyük katkıda bulundukları için Rektörümüz nezdinde tüm Amasya Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum.” cümlelerini kaydetti.

Amasya Turizminin Güçlü ve Zayıf Yönleri Neler?

Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Araştırma Görevlisi Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu; Amasya’da yapılan turizm türleri ile kente gelen turist tiplerinin belirlendiği çalışmasını katılımcılarla paylaştı.

Kent halkıyla yaptığı anket sonuçlarını da paylaşan K. Konakoğlu; ankete katılanların çoğunluğunun şehri tarihi bir kent olarak gördüklerini söyledi.

Ankete katılanların verdiği cevaplara göre şu sonuçlar ön plana çıkıyor:

  • Ankete katılanların yarısına yakınının şehrin en büyük eksikliği olarak ulaşım eksikliğini gördüklerini, bunu sırasıyla konaklama tesisi eksikliği, engelli ulaşımı, sağlık ve bilgilendirme, eğitim eksikliği takip ediyor.
  • Turistlerin Amasya’yı seçme nedenlerinin başında tarihi ve kültürel alanları gezme, müzeleri gezme, fotoğraf çekme ve yöresel yemekleri tatma geliyor.
  • Ankete katılanlar şehirde en çok kültür, doğa ve gençlik turizminin geliştirilmesini istediklerini belirtiyor.
  • Araştırmaya göre kente gelen turistlerin yüzde 37’si günübirlik geliyor; yüzde 31’i bir gece iki gün kalıyor.
  • Kente gelen turistler en çok Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesini görmek istiyor.
  • Kente gelen turistleri gezdirirken en çok ulaşım/trafik, yönlendirme ve bilgilendirme panosu eksikliği, turizm danışma bürosu bulunmaması, yabancı dil bilen personelin olmaması, konaklama imkanının yetersiz olması, lisanlı turizm rehberinin az olması, wc eksikliği gibi sorunlar ortaya çıkıyor.
  • Kentin güçlü yönleri; kent tarihinin 7 bin yıllık zengin ve köklü bir geçmişe sahip olması, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizmi teşvik kapsamında belirlenen 15 marka kentten birisi olması, UNESCO listesinde yer alması, Avrupa-İran Uluslararası Transit Karayolunun kentin içinden geçiyor olması, kentteki suç oranlarının ve suça eğilimin diğer illere göre düşük olması, her yıl düzenli olarak festivallerin yapılıyor olması, kentte alternatif ulaşım aracı olarak bisiklet kullanılması ön plana çıkıyor.
  • Kentin zayıf yönleri; kentteki konaklama tesisi sayısının az ve maliyetinin yüksek olmasından dolayı turistlerin kentte konaklamaması ve günübirlik gezip dönüyor olması, kentin topoğrafyasından kaynaklanan yerleşim yeri ve şehir içi trafik sorununun olması, doğal ve kültürel değerlerin (turizm) tanıtımının/reklamının yetersiz olması, turizm alanında çalışan kişilerin yeterli düzeyde yabancı dil bilmemesi, kentte turistlerin bilgi alacağı turizm danışma ofisinin, bilgi panoları ya da dijital ekranların olmaması, kentte yer alan kurumlar (Belediye, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü vb.) ile sivil toplum kuruluşlarının turizm konusunda koordineli çalışmıyor olması (iletişim eksikliğinin bulunması) gibi sonuçlar ön plana çıkıyor.

Çalıştay açılış konuşmalarının ardından aralarında şehir planlamacıları, harita mühendisleri, turizm işletmecileri, sektör çalışanları, akademisyenler, öğrenciler, ilgili kamu kurum kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde çalışanların da olduğu katılımcıların soru, görüş ve öneri ve sunumlarıyla devam etti.

 

Related posts

İçerik ve Sosyal Medya Pazarlamasında 10 Altın Kural

Tokattan Haber

Tarımsal Yayımcı ve Danışmanlara Mesleki Gelişim Eğitim

Tokattan Haber

Tedavi masrafları SGK’dan

Tokattan Haber

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir