Editör'ün Seçtikleri Tokattan

Tokat Sivil Toplumu Siyasallaştırılıyor mu?

Türkiye’de ki sivil toplum örgütlerinin planlı bir çabayla siyasallaştırılması çalışmalarıyla ilgili rahatsızlıkların giz olmaktan çıktığı bu günlerde, Tokat’taki siyasal erk- sivil toplum ilişkilerinin, siyasal erkin “rızasına” göre yeniden üretilmesi ve sivil toplum savunuculuğunun örselenerek, yaşanan olumsuzlukların seslendirilmesinin önlenmesi, bu yolla, yapıcı toplumsal karşıtçılığın (muhalefetin), çok renkliliğin ve çok sesliliğin yok edilmeye çalışılması Tokat için büyük bir tehlikedir.

Bu yöndeki gelişmeler, Tokat’ı yönetme iddiasıyla iş başına gelenlerin kapalı kapılar arkasında dillendirdikleri söylemlemleri ve hiçbir titizlik göstermeden topluma servis edilen açıklamalar  bu endişeyi doğrular niteliktedir.

Yüz binlerce Tokatlının yaşadığı İstanbul’da Tokat derneklerinin daha önceleri bir “sivil toplum” değil de, “siyasal toplum “ haline dönüştürülmesi çalışmaları düşünüldüğünde bu endişelerin hiç de yersiz olmadığı algısına kapılıyor insan.

Oysa gerek Tokat, gerek İstanbul, gerekse Ankara, İzmir, Bursa, gibi şehirlerdeki sivil toplum kuruluşlarının, şehirlerinin menfaati için yapıcı karşıtçılık uğraşısı yapıp, halkın somut yaşam gerçeklerine ve Tokat’ın sorunlarına uygun bir kamuoyu yaratılmasında etkin olmaları beklenir.

Aynı beklenti, daha önceleri kurulan ancak bildiğimiz nedenlerle başarısız olan ve bugünlerde yeniden kurulması düşünülen “güç birliği platformu”ndan da beklenir.

Tokat’taki sivil toplum örgütlerinden ya da güç birliği platformundan beklenmeyen ise; erk sahibi kişi ve kurumların görüşlerini tek taraflı olarak topluma dayatmaları, bu kesimin görüşlerini doğallaştırmaları ve sistemli bir beyin yıkamayla var olan siyasal erk yapılarının yararına “rıza” üretme işlevini yerine getirmeye çalışan yapılara dönüşmeleridir.

Ortak amaçların gerçekleştirilmesi için bir araç olan sivil toplum yapıları, dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, meslek odaları ve güç birliği platformları  “siyasal erke biat etme bilinci” (siyasal erki koşulsuz, sorgusuz onaylamak) yaratılması konusunda asla yönlendirilmemeli, yönlendirmeye çalışanlara da, konumları ne olursa olsun karşı çıkılmalıdır.

Bu anlamda meslek odaları başta olmak üzere, kimi sivil toplum kuruluşları varsa siyasetten aldığı gücü, sivil toplumu yıkarak, kendilerine bağlı bir siyasal toplum inşasına dönüştürmemelidir.

Tokat’ın gerek duyduğu, Tokat içindeki ve dışındaki tüm Tokat derneklerinin, federasyonların, konfederasyonların, Tokat içindeki meslek odalarının ve kurulması planlanan güç birliği platformunun, Tokat’ın çıkarları için aynı amaç etrafında toplanması, yaratıcı sınıfın ve deneyim sahibi insanların bu çalışmalara eklenmesi, güçlerini bireysel kalkınmada değil, Tokat’ın kalkınmasında kullanmasıdır.

Tokat’ın,  siyasal erke biat ederek değil, Tokat’ın kalkınmasında yerel toplumun gücünü ortaya çıkaracak, Tokat’ın hak ettiği yatırım ve kaynakların alınmasında baskı kümeleri olarak kullanılabilecek ve siyasallaşmamış yapılara ihtiyacı vardır.

Bunun için özellikle Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde ve sekretaryasında Tokat’ta bir güç birliği platformu kurulabilmesi için, yine bu kurum tarafından,  “Tokat İçin Sivil Düşün” sloganıyla bir “Sivil Toplum Söyleşmesi Çalıştayı” ya da panelinin düzenlenmesi ve güç birliği platformu için bir yol haritasının hazırlanması çok uygun olacaktır.

Hangi düşünsel alana, ideolojiye, inanca, mezhebe sahip olursa olsunlar tüm Tokatlılar şunu akıllarından asla çıkarmamalıdırlar.

Ancak siyasallaşmamış bir sivil toplum birlikteliği Tokat Yöresinin kalkınması için Tokatlıların bütünleşmesini sağlayabilir,  Tokat sivil toplumunu aynı inanç ve değerler etrafında toplayabilir, bu büyük gizili Tokat’ın kalkınması yönünde bir ortak bilincin yaratılması konusunda yönlendirebilir.

Bir siyasal erke payandalık yaparak, şehri ve şehir toplumu için kalkınma sağlamış bir sivil toplum kuruluşu örneği yoktur. Bu tür bir sivil tolum kuruluşu ancak o sivil topluma egemen olanların yararına hizmet eder.

Siyasal erkin 16 yıldır, Tokat’tan istediğini gereğinden fazla almasına karşın, sorunlarımızı iletmemize rağmen ,Tokat’ın siyasal erke güvenerek düş kırıklığına uğrayan bir şehir olmaktan kurtulamadığını, her seçim döneminde seçmene  “bal bal” diyen siyasetçilerin ağzımızı tatlandıramadığını, balı hep eli ve dili uzun olanların yediğini düşündüğümüzde bunu daha iyi anlayabilirsiniz.

Bu nedenle, Tokat’ taki ve elbette Tokat dışındaki sivil toplum örgütlerinin Tokat’a zararı olacak “bir siyasal toplumun” organizasyonunda bir araya gelmek ve tek taraflı bir konuşmayı dinlemek yerine, nasıl yararlı bir “sivil toplum” oluşturacakları, aralarında nasıl bir iletişimin kurulması, mevcut yapılarının geliştirilmesi için neler yapılması ve bu büyük gücün Tokat’ın kalkınmasında nasıl kullanılması gerektiğini tartışmak üzere bir araya gelmelidir.

Unutulmamalıdır ki, “yaz yalan kış gerçektir.”

 

 

İlgili Yazılar

Şampiyonlardan Başkan Özcan’a ziyaret

Tokattan Haber

“Kriz demek istemiyorum ama bize yaklaşan bir cisim var”

Tokattan Haber

CHP’li Durmaz; 24 Haziran’da şeker fabrikalarını geri alacağız!

Tokattan Haber

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir